Kā aprēķina dīkstāves pabalstu?

Ņemot vērā straujo COVID-19 vīrusa izplatību, daudzu cilvēku dzīves šobrīd ir negatīvi ietekmētas, jo viņu iespējas strādāt ir apgrūtinātas vai pat pilnībā apturētas. Lai atbalstītu uzņēmējus, Latvijas valdība ir izveidojusi trīs atbalsta veidus – vienreizējo subsīdiju apgrozāmajiem līdzekļiem, subsidētās darbavietas un dīkstāves pabalstus. Šajā rakstā tuvāk aplūkosim, kā darbojas dīkstāves pabalsts, kam tas pienākas, un kā tiek aprēķināts tā apjoms.

Ievieš izmaiņas atbalsta instrumentos

2021. gada janvārī divos Ministru kabineta noteikumos tika veikti grozījumi, kas saistīti ar valsts atbalstu nodokļu maksātājiem COVID-19 periodā, tai skaitā dīkstāves pabalstu.

Pieteikties dīkstāves pabalstam var līdz 2021. gada 30. jūnijam, taču to nevarēs darīt vēlāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos atrunātie ierobežojumi saimnieciskajā darbībā, kas ieviesti, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību.

Minimālo dīkstāves pabalstu no 2021. janvāra valdība ir palielinājusi līdz 500 eiro, turklāt tas attiecas gan uz pašnodarbinātajiem, gan patentmaksas maksātājiem un uzņēmumos strādājošajiem.

Kas var pieteikties dīkstāves pabalstam?

Valsts atbalstam dīkstāves periodā drīkst pieteikties darba devēji, patentmaksas maksātāji, pašnodarbinātie, ja to ienākumi no saimnieciskās darbības veikšanas konkrētajā atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem mēneša ienākumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums ir faktiski strādājis, samazinājušies par vismaz 20%.

Gadījumā, ja persona kādā no šiem trim mēnešiem nav veikusi saimniecisko darbību un nav bijuši ienākumi, vai arī uzņēmums faktiski nav strādājis, konkrēto mēnesi vidējo ienākumu aprēķinā neiekļauj.

Kad un kā pieteikties pabalsta saņemšanai?

Ja komersants, pašnodarbinātā persona vēlas saņemt atbalstu par janvāri, pieteikums Valsts ieņēmumu dienestā (VID) elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) jāiesniedz līdz 15. februārim, bet, ja vēlas saņemt atbalstu par februāri, pieteikums jāiesniedz līdz 15. martam un tā tālāk.

VID pieteikumu izskatīs un pēc iespējas ātrāk paziņos lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Pozitīvas atbildes gadījumā aprēķinātā summa piecu darba dienu laikā tiks pārskaitīta uz iesniegumā norādīto kontu kādā no Latvijas bankām. Par pabalsta izmaksu tiek informēts darba devējs, kā arī darba devējam, saņemot atbalstu, par to obligāti jāziņo saviem darbiniekiem.

Der atcerēties, ka, nosūtot iesniegumu dīkstāves pabalsta saņemšanai par martu un turpmākajiem mēnešiem, pašnodarbinātajiem, patentmaksas maksātājiem un darba devējiem nāksies norādīt pamatojumu ienākumu samazinājumam, proti, kā tas saistīts ar saimnieciskās darbības veikšanas ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības aktivitātēm, lai ierobežotu COVID-19 izplatību.

 Ja tomēr kādu iemeslu dēļ pabalsts netiek piešķirts, vai jums radušās citas idejas, kuru īstenošanai būtu nepieciešams iegādāties, piemēram, jaunu datoru, ir pieejami arī alternatīvi finanšu risinājumi, par kuriem vairāk varat uzzināt Creamcredit.lv.

Kā aprēķina dīkstāves pabalsta apjomu?

pabalsta aprēķināšana
  • Uzņēmumu darbinieki – neatkarīgi no tā, kāda iepriekš ir bijusi Jūsu alga, dīkstāves pabalsts būs apjomā no 500 eiro (min.) līdz 1000 eiro (maks.) par mēnesi. Atbalsta apjoms tiek noteikts proporcionāli konkrētajam dīkstāves periodam. Darbinieks, kas atrodas dīkstāvē, var saņemt kompensāciju 70% apjomā no vidējās deklarētās mēneša bruto algas, kas saņemta posmā no 2020. gada 1. augusta, līdz 31. oktobrim, vai arī no to deklarēto mēnešu bruto algas pēc 1. augusta, kad persona ir faktiski strādājusi uzņēmumā. Mēneši, kad persona nav strādājusi pie darba devēja, aprēķinā nav jāiekļauj.
  • Patentmaksas maksātājiem – dīkstāves pabalsta apjoms ir 500 eiro. Taču to var saņemt ar noteikumu, ka atbalsta periodā ir spēkā patents, vai arī patents ir bijis vismaz pusgadu, pirms tika izsludināta ārkārtējā situācija.
  • Pašnodarbinātajiem, kas reģistrējušies vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā, un autoratlīdzības saņēmējiem, kas nav reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji. Šajā gadījumā dīkstāves pabalsta apjoms ir ne mazāks par 500 eiro un ne lielāks par 1000 eiro mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā 70% no personas vidējiem ienākumiem 2020. gada trešajā ceturksnī (neskaitot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas tika saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām).
  • Pašnodarbinātajiem, kas maksā mikrouzņēmuma nodokli – iespēja saņemt pabalstu 50% apmērā no vidējiem mēneša ienākumiem 2020. gada trešo ceturksni. Pabalsta summa ir no 500 eiro līdz 1000 eiro par mēnesi.

Lūdzam rūpīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai par dīkstāves atbalsta piešķiršanu VID mājas lapā – https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19.