Kā pieteikties bezdarbnieka pabalstam?

Šajā trauksmainajā laikā ne vienam vien cilvēkam nākas sastapties ar darba zaudējumu vai nepieciešamību meklēt citu darbavietu. Lai arī šādi apstākļi vairumam parasti nav aktuāli uz ilgu laika periodu, arī starpposmos vēlamies justies finansiāli droši par savu ikdienu. Un šādos gadījumos var palīdzēt bezdarbnieka statusa iegūšana un pabalsta saņemšana jeb tā saucamā “stāšanās bezdarbniekos”.

To, kas jāzina, ja vēlaties iegūt šo statusu laikā, kad valstī noteikta ārkārtas situācija un arī normālos apstākļos, lasiet raksta turpinājumā.

Kādas personas var pieteikties bezdarbnieka pabalsta iegūšanai?

bezdarbnieka statuss

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu, cilvēka par oficiālu bezdarbnieku var kļūt tikai tad, ja viņš ir ieguvis šādu statusu, reģistrējoties attiecīgajās instancēs. Bezdarbnieka statusam var pieteikties sekojošos gadījumos:

 • Ja nesaņemat vecuma pensiju;
 • Ja esat vismaz 15 gadus vecs, nestrādājat un jebkurā mirklī varat sākt strādāt;
 • Ja nemācaties klātienē vispārējā vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai arodskolā;
 • Ja neveicat komercdarbību;
 • Ja neesat daļējā vai pilnā valsts apgādībā;
 • Par bezdarbnieku var kļūt arī personas ar invaliditāti, izņemot situācijas, kad komisijas slēdziens ir noteicis, ka personai ir 100% darbaspēju zaudējums. 

Kā notiek bezdarbnieka statusa iegūšana?

Ja atbilstat iepriekš noteiktajiem kritērijiem, nepieciešams pieteikties bezdarbnieka statusam. To var darīt jau nākamajā dienā pēc tam, kad esat beiguši strādāt. Normālos apstākļos pieteikšanās process tiek veikts, personai dodoties uz kādu no Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm Latvijā.

Latvijā COVID-19 dēļ noteiktās ārkārtas situācijas dēļ cilvēkiem tiek nodrošināta iespēja pieteikties bezdarbnieka statusa iegūšanai, pat, neizejot no mājām, proti, tiešsaistē.

Lai to izdarītu, jāveic sekojoši soļi:

 1. Jādodas uz adresi: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/ un jāpieslēdzas, uzklikšķinot uz labajā augšējā stūrī esošā lodziņa;
 2. Pieteikšanos var veikt, autentificējoties ar Latvija.lv datiem, eID, e-parakstu vai internetbankas datiem;
 3. Atkal atvērsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapa, kur no labajā pusē esošajām iespējām jāizvēlas ceturtā “Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam”;
 4. Tālāk būs jāizvēlas, vai gribat reģistrēties kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, kā arī jāizvēlas sev ērtākā NVA filiāle;
 5. Pēc tam no sava datora būs jāpievieno aizpildīts iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai. To var lejupielādēt šeit;
 6. Kad tas pabeigts, iesniegums jānosūta izskatīšanai virtuālā veidā. 

Vienīgais dokuments, kas nepieciešams, ir personas apliecība vai pase. Ja visi dokumenti atbilst nosacījumiem, lēmumu visbiežāk pieņem jau vienas darba dienas laikā. 

Kā pieteikties bezdarbnieka pabalstam?

Kad iegūts bezdarbnieka statuss, varat pieteikties bezdarbnieka pabalstam. Lai to izdarītu, jāveic sekojoši soļi:

 1. Jālejupielādē iesniegums par pabalsta piešķiršanu, ko var atrast šeit vai lejupielādēt šeit;
 2. Jāaizpilda iesniegums un jānosūta VSAA pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā (ar drošu elektronisko parakstu);

Lēmums par pabalsta piešķiršanu parasti tiek pieņemts 10 dienu laikā.

Kas var saņemt bezdarbnieka pabalstu un cik ilgi jānostrādā, lai saņemtu pabalstu?

kas var saņemt pabalstu
 • Personas ar bezdarbnieka statusu;
 • Ja persona ir veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas vismaz deviņu mēnešu garumā pēdējā gada laikā, un kopējam sociālo iemaksu veikšanas periodam jābūt vismaz 12 mēnešus garam. Tas nozīmē, ka, lai saņemtu šo pabalstu, oficiāli jānostrādā vismaz gads bez pārtraukuma;
 • Personas, kas iepriekš saņēmušas slimības pabalstus;
 • Vecāki vai aizbildņi, kas saņēmuši vecāku vai bērnu kopšanas pabalstu;
 • Invalīdi vai personas, kas aprūpējušas bērnu – invalīdu līdz 16 gadiem;
 • Personas, kas saņēmušas adoptējamā bērna aprūpes atlīdzību.

Kā nosaka bezdarbnieka pabalsta apjomu un izmaksāšanas ilgumu?

To, cik liels būs bezdarbnieka pabalsts, nosaka apdrošināšanas darba stāžs. Jo tas ilgāks, jo lielāks būs pabalsta apjoms, piemēram, ja apdrošināšanas darba stāžs ir 1 – 9 gadi, pabalsta apjoms ir puse no vidējās iemaksu algas savukārt, ja stāžs ir vismaz 30 gadi, tie ir jau 65% no vidējām iemaksām.

Kas attiecas uz pabalsta izmaksas ilgumu, tie ir maksimums 9 mēneši. No 2020. gada janvāra mainījās pabalsta saņemšanas ilgums, proti, ja bezdarbnieka statuss iegūts līdz 31.12.2019. pabalstu izmaksā 9 mēnešus savukārt, ja statuss iegūts no 1.01.2020., pabalsts tiks izmaksāts 8 mēnešu garumā. Arī apjoms izmaksas laikā atšķiras, proti, pirmos dažus mēnešus tas ir pilnā apmērā un tad pakāpeniski tiek samazināts.

Vairāk par bezdarbnieka statusa iegūšanu, saglabāšanu, bezdarbnieku tiesībām un pienākumiem, kā arī statusa zaudēšanu un citiem jautājumiem varat uzzināt šeit.