Kā uzzināt savus parādus?

Kā noskaidrot aktuālās parādsaistības?

parādsaistības

Dažkārt var rasties situācija, kad pazudusi informācija par aktuālajiem parādiem – īpaši, ja
noformēti vairāki kredīti. Tomēr ir svarīgi zināt, kam un cik daudz esat parādā – kavēti
kredītmaksājumi negatīvi ietekmē kredītvēsturi, kā arī var radīt vēl virkni citu problēmu. Zinot
reālo savu parādu apmēru, varēsiet labāk plānot to apmaksas gaitu.
Informāciju par savām parādsaistībām iespējams uzzināt vairākos veidos.

Pārbaudiet e-pastus un vēstules no kredītkompānijām


Viena no iespējām ir pārbaudīt e-pastu un vēstules, lai pārliecinātos, ka neesat saņēmis
kādu svarīgu informāciju no kreditoriem. Ja mainiet dzīvesvietu, noteikti pārliecinieties, ka
kredītkompānijas zina Jūsu jauno adresi, uz kuru vajadzības gadījumā sūtīt paziņojumus un
citu svarīgu informāciju par aktuālajām kredītsaistībām.

Sazinieties ar kredītdevējiem

Jūs, iespējams, nevarat atcerēties visus parādus, ko esat paņēmis, taču, ja varat, vienmēr ir
vērts sazināties tieši ar kredītdevējiem, lai iegūtu vairāk informācijas.
Varat arī izskaidrot, ka vēlaties atmaksāt savas parādsaistības, mēģinot vienoties par jauna
atmaksas grafika sastādīšanu vai, piemēram, kredītbrīvdienām.


Dažreiz parādi tiek nodoti parādu piedziņas uzņēmumiem, kuri pārņem īpašumtiesības uz
parādu no sākotnējā kreditora, bet sākotnējam kreditoram tas ir jāreģistrē, un
kredītkompānija jebkurā gadījumā noteikti varēs sniegt detalizētāku informāciju par Jūsu
parādu.

Izmantojiet Kredītu informācijas biroja pakalpojumus

Informāciju par aktuālajiem parādiem var sniegt arī kredītinformācijas birojs. Svarīgi
atzīmēt, ka privātpersona var iegūt datus tikai par savu kredītvēsturi, nevis par citu
privātpersonu kredītreitingu.

Privātpersonām informācija par kredītvēsturi pieejama bez maksas – izziņa, kas tiek
izsniegta divas reizes gadā, ietver tādus datus kā uz privātpersonas vārda reģistrētās
aktīvās saistības, nenomaksātie un nomaksātie parādi, personas datu pieprasījuma
statistika. Kredītinformācijas birojs piedāvā arī gada abonementu, kas, papildus bezmaksas

izziņai, sniedz informāciju par personas kredītreitingu, kā arī nodrošina pilnu interaktīvo
atskaiti un neierobežotu piekļuvi aktuālajiem datiem.

Uzņēmumiem tiek piedāvāti vairāki maksas pakalpojumi – kredītinformācijas birojs piedāvā,
piemēram, interaktīvu kredītvēstures pārskatu, kā arī informāciju par kredītreitingu.
Uzņēmumi var saņemt informāciju par savu klientu (privātpersonu, ar ko noslēgts
kredītlīgums) kredītvēsturi, izmaiņām tajā, kā arī aktuālajām parādsaistībām.

Meklējiet informāciju Latvijas Bankas kredītu reģistrā

Latvijas Bankas kredītu reģistrā apkopotas ziņas par Kredītu reģistra dalībnieku
klientiem, kredītsaistībām un to izpildes gaitu
. Tātad – kredītu reģistrs apkopo banku un
citu kredītkompāniju sniegto informāciju par privātpersonu sniegtajiem kredītiem (gan
izsniegtajiem, gan atdotajiem un kavētajiem).
Informācija tiek izsniegta elektroniski, klātienē un pa pastu.


Fiziska persona ziņas par sevi visvienkāršāk var iegūt elektroniskā formātā – vietnē
www.manidati.kreg.lv. Tam nepieciešama Latvijas Republikā izsniegta eID karte.
Svarīgi atzīmēt, ka visi dati par personas saistībām un kredītvēsturi vienkopus nav pieejami –
piemēram, Latvijas Bankas kredītu reģistrs apkopo galvenokārt informāciju par banku
klientiem, savukārt jau pieminētais kredītinformācijas birojs var izsniegt datus arī par
nebanku kredītdevēju, līzinga kompāniju un citu finanšu pakalpojumu sniedzēju klientiem.

Vērsieties CREFO birojā

finanšu konsultācija

Līdzīgi kā kredītinformācijas birojs strādā arī CREFO birojs. Tas ir ātrs un mūsdienīgs veids,
kā uzzināt savus parādus, pārvaldīt savu kredītinformāciju, ierobežot jaunu saistību
uzņemšanos. Visa aktuālā informācija pieejama biroja mājas lapā.

Kredītvēsture un tās nozīme

Kredītvēsture ir viens no svarīgākajiem aspektiem gan plānojot noformēt kredītu, gan to
atmaksājot. Tā atspoguļo gan nokārtotās un esošās saistības, to izpildes gaitu.
Mūsdienās, kad ļoti daudz preču iespējams noformēt līzingā un uz nomaksu, kā arī pieejami
dažādu veidu aizdevumi, labai kredītvēsturei ir ļoti liela nozīme – tādā gadījumā nebūs
jāsaskaras ar ierobežojumiem, kas var rasties negatīvas kredītvēstures dēļ, piemēram,
kredīta atteikumu.

Dati par katras privātpersonas kredītvēsturi šobrīd ir brīvi pieejami, un to pārbauda gan
bankas un citas finanšu iestādes, gan citi uzņēmumi pirms dažāda veida līgumu slēgšanas.
Svarīgi atzīmēt, ka informācija par savlaicīgi neizpildītām saistībām datu bāzēs tiek
saglabāta 10 gadus, savukārt dati par nomaksātiem kredītiem pieejami 5 gadus. Informācija
par nodokļu parādiem un maksātnespēju pieejama tikpat ilgi, cik Uzņēmumu Reģistrā un
Valsts ieņēmumu dienestā.


Savlaicīgi neapmaksājot parādus un nenokārtojot citas savas finansiālās saistības,
riskējat ar negatīvu kredītvēsturi, kas nākotnē var radīt nopietnus sarežģījumus.
Lai no
šāda scenārija izvairītos, ir svarīgi ne vien zināt par savām parādsaistībām, bet arī darīt visu,
lai tās savlaicīgi nokārtotu.


Šobrīd informāciju par savām saistībām un kredītvēsturi iespējams iegūt dažādos veidos – to
sniedz gan Latvijas Banku kredītu reģistrs, gan arī Kredītinformācijas birojs un CREFO
birojs. Tāpat visu aktuālo informāciju varat iegūt kredītiestādē, kur aizdevumi noformēti.
Pat ja esat nokļuvis sarežģītā finansiālā situācijā, vai arī parādsaistības ir lielas, svarīgi
rīkoties atbildīgi – meklēt informāciju par saistībām un veidiem, kā tās izpildīt pēc iespējas
ātrāk.