Kādas iemaņas nepieciešamas darba tirgū?

Darba tirgū ir pieejamas daudz un dažādas vakances. Katrai no tām ir savi kritēriji un prasības. Darba devējiem ir svarīgi, lai pie viņiem strādātu zinoši un profesionāli darbinieki. Taču kādām tad īsti iemaņām jāpiemīt, lai spētu konkurēt darba tirgū? Raksta turpinājumā atradīsi atbildi uz šo jautājumu.

Pirmā lieta, kas Jūs parāda darba devējam ir Jūsu CV. Tāpēc tam ir jābūt uzrunājošam un tādam, lai tas izceltos pārējo pretendentu vidū, protams, ievērojot lietišķo stilu. Nedrīkst aizmirst par garamatikas ievērošanu, jo kļūdaini sastādīts CV nepateiks neko labu par Jums. Lielākā daļa cilvēku noteikti uzskata, ka pati svarīgākā lieta, lai iegūtu vēlamo darbu, ir iepriekšējā profesionālā pieredze. 

Protams, tā ir svarīga, taču ir arī citas prasmes un iemaņas, ko darba devēji vēlas redzēt savos darbiniekos.

Ko novērtē darba devējs?

Pastāv 4 prasmju grupas, kas vienmēr ir pieprasītas darba tirgū.

Pašpaļāvības prasmes 

Šīs prasmes parāda Jūsu patstāvību gan pieņemot lēmumus, gan pildot ikdienas pienākumus. Ja Jums piemīt šīs prasmes, tad Jūs bez problēmām varat nosaukt savas stiprās un vājās puses, protat izvirzīt sev mērķus, kā arī skaidri definēt savas prioritātes.

Pašpaļāvībai ir raksturīgs tas, ka cilvēks prot izvērtēt savas dzīves laikā uzkrāto pieredzi un apzināties, ka var no tās mācīties. Ja cilvēks atklāti var pastāstīt par sevi, saviem sasniegumiem un nospraustajiem mērķiem, tad var droši teikt, ka viņam piemīt pašpaļāvības prasmes.

Sociālās prasmes

Šīs prasmes raksturo cilvēka spēju komunicēt ar citiem cilvēkiem kā mutiski, tā arī rakstiski. Šīs prasmes ir ļoti svarīgas darba tirgū, jo gandrīz visās darba vietās ir regulāri jākomunicē ar cilvēkiem. Tāpat šīs prasmes parāda, kā cilvēks spēj strādāt komandā, kāda ir savstarpējās saskarsmes kvalitāte, kā cilvēks spēj uzklausīt un pieņemt citu cilvēku viedokli, ka arī to, vai cilvēks spēj uzņemties vadību konkrētā situācijā un parādīt, ka var būt līderis.

Vispārējās prasmes

Šajās prasmēs ietilpst, piemēram, spēja risināt dažādas problēmas, spēja pielāgoties apstākļiem un strādāt mainīgā darba vidē. Šīs prasmes parāda arī to, vai cilvēkam piemīt radošums. Prasme strādāt ar datoru arī tiek pieminēta pie šīm prasmēm.

Specifiskās prasmes

Šīs prasmes tiek attiecinātas uz konkrētu profesionālo darbības jomu. Šīs prasmes var iegūt gan mācoties skolā vai apmeklējot kādus kursus, gan arī jau strādājot noteiktā darba vietā.

Piemēram, grāmatvedim jāmāk rīkoties ar dažādām grāmatvedības programmām, autobusa vadītājam obligāti nepieciešama vajadzīgās kategorijas vadītāja apliecība.

Turpiniet mācīties un izrādiet iniciatīvu

iniciatīva

Pat, ja šobrīd Jums nepiemīt visas šīs prasmes, nevajag satraukties. Laika gaitā tās var apgūt. Nekad nav par vēlu doties uz dažādiem sevis pilnveidošanas kursiem, kā arī nav par vēlu atkal atgriezties skolas solā, lai apgūtu jaunu profesiju. Jo vairāk zināšanu un prasmju Jums piemitīs, jo labāk Jūs pamanīs topošais darba devējs. Izmantojiet arī aizdevuma iespējas izglītībai, lai iegūtu papildu kvalifikāciju – tas noteikti atmaksāsies ilgtermiņā. 

Liela daļa cilvēku nepiesakās vakancei, jo uzskata, ka nav piemēroti tai. Bieži vien tieši izglītības dēļ vai darba pieredzes trūkuma dēļ cilvēki neaizsūta savu pieteikumu kārotajai vakancei. Taču navajadzētu baidīties. Ir gadījumi, kad darba devējs pieņem darbā mazāk pieredzējušu darbinieku, jo viņam piemīt daudzas citas personības ne profesionālās īpašības, kas ir uzrunājušas darba devēju. Galvenais ir parādīt, ka Jūs spējat ātri mācīties, esat gatavs jauniem izaicinājumiem un variet izpildīt sev uzticētos uzdevumus.