Pašnodarbinātais un darba ņēmējs vienlaicīgi – Kas jāzina?

Katram no mums ir sava ideja par to, kāds nodarbinātības veids ir labākais. Kāds dod priekšroku brīvībai, ko sniedz saimnieciskās darbības veicēja statuss, cits labprātāk izvēlas stabilu atalgojumu kā darba ņēmējs. Taču mūsdienās netrūkst arī tādu cilvēku, kuri izvēlas apvienot abus šos veidus, vienlaikus esot gan pašnodarbinātā, gan darba ņēmēja statusā. Par to, kas šādos gadījumos būtu jāatceras, lasiet raksta turpinājumā!

Kas darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem jāzina par nodokļu maksāšanu?

darba ņēmējs

Arī Jūs varat vienlaikus būt darba ņēmējs un pašnodarbinātais, taču, lai top darītu, ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Reģistrējot saimniecisko darbību VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), Jums būs jāizvēlas savām vajadzībām atbilstošākais nodokļu režīms (mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) vai pilna iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) segšanu. Kā šie režīmi atšķiras?

  • Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji

Šis nodoklis ietver gan IIN, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Ja personas apgrozījums gadā nepārsniedz 25 000, tiek piemērota 25% mikrouzņēmuma nodokļa likme. Savukārt tā apgrozījuma daļa, kas šo limitu pārsniedz, tiek aplikta ar likmi 40%. Jo vēlāk persona gadā ir reģistrējusies kā MUN maksātāja, jo mazāks ir šis limits.

Kad MUN tiks iemaksāts valsts budžetā, VID to sadalīs, 20% novirzot IIN segšanai, bet 80% – VSAOI. MUN maksātājiem apgrozījuma (ja tāds ir bijis) deklarācijas EDS jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

  • Pilna iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji

2021. gadā gan šajā, gan arī MUN nodokļu režīmā spēkā stājas izmaiņas, tādēļ, ja tas attiecas uz Jums, lūdzam sekot līdzi informācijai Vid.gov.lv. Turpinājumā aprakstīsim svarīgāko, kas jāzina par šo nodokļu režīmu. Tā pamatā ir atsevišķa VSAOI un IIN maksāšana, atkarībā no ienākumu līmeņa.

Ja Jūsu ienākumi mēnesī ir vismaz 500 eiro (minimālās algas) apmērā, par šo mēnesi Jums būs jāsedz obligātās sociālās iemaksas, kas ir 31,07% no 500 eiro vai lielākas summas. Papildus tam, ja ienākumi ir lielāki par minimālo algu, no pārsnieguma summas (faktiskie ienākumi – 500 eiro) jāmaksā 10% likme pensiju apdrošināšanai. Līdz 1. jūlijam 10% vietā jāmaksā 5%.

SVARĪGI! 2021. gadā ir ieviestas minimālās obligātās iemaksas, kuru objekts ceturksnī ir trīs minimālās algas jeb 1500 eiro.

Ja, piemēram, esat pašnodarbinātais un darba ņēmējs vienlaikus, ienākumus summē, lai noskaidrotu, vai tie ir lielāki/mazāki par minimālo objektu. Ja ienākumi nesasniedz līmeni minimālo VSAOI aprēķināšanai, starpību piemaksā darba devējs. Protams, ja šis līmenis sasniegts, pilnas sociālās iemaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar likumdošanu.

Ja esat tikai pašnodarbinātais un ienākumi mēnesī nesasniedz 500 eiro, tiem piemēro 10% likmi (līdz 2021. gada 30. jūnijam tie ir 5%).

Vēl viena nozīmīga lieta, kas jāzina tiem, kuri zina, ka viņu ienākumi nesasniegs minimālo algu. Lai mazajiem ienākumiem piemērotu 10% likmi, pašnodarbinātajiem būs jāiesniedz apliecinājums VID par plānotajiem nākamā ceturkšņa ienākumiem. Līdz 15. jūlijam to iesniedz par gada trešo ceturksni un līdz 15. oktobrim – par ceturto.

Būšana par darba ņēmēju un vienlaikus arī pašnodarbināto, cilvēkiem sniedz iespēju iegūt papildu ienākumus. Tie var noderēt gan tad, ja vēlaties veikt mājokļa vai auto remontu, uzlabot veselību vai, piemēram, iegūt izglītību. Taču der arī atcerēties, ka nereti tāds risinājums kā kredīts izglītībai var būt noderīgs.