Svešvalodu zināšanas – cik svarīgas tās ir Jūsu karjerai?

Valodu zināšanas vienmēr ir noderīgas un palīdzēs karjeras veidošanā. Starptautiskos uzņēmumos darbiniekiem tiek piedāvāti dažādi amati, un valodu zināšanu līmenis ir atkarīgs no veicamajiem pienākumiem. Ir amati, kur visa komunikācija noris angļu vai citā svešvalodā. Ir arī tādi darbinieki, kuriem svešvalodu zināšanas nākas pielietot tikai kopsapulču laikā. 

Jebkurā gadījumā angļu un citu svešvalodu zināšanas ir ļoti vērtīgas. Nepieciešamības gadījumā ir vērts savas zināšanas uzlabot.

Iespēja kāpt pa karjeras kāpnēm

  • Labas svešvalodu zināšanas ir īpaši nozīmīgas mārketinga un tūrisma nozarēs. Ja pārzināt divas vai vairāk svešvalodas, Jums ir daudz lielākas iespējas tikt pie vēlamā amata.
  • Svešvalodu zināšanas ir īpaši noderīgas, jo palīdzēs reklamēt savu biznesu citās valstīs. Jūsu svešvalodu līmenim nevajag būt izcilam. Svarīgi ir spēt sazināties un reklamēt produktu. Šīs prasmes paaugstinās Jūsu kvalifikāciju.
  • Apgūstiet valodas un pelniet vairāk! Darbinieki, kuri var brīvi sazināties un runāt divās vai vairāk svešvalodās saņem lielāku atalgojumu. Poligloti darba tirgū tiek augstu vērtēti un var prasīt lielāku samaksu par veicamajiem pienākumiem.
  • Ja valodu apgūsiet perfekti, Jūs kļūsiet par globālu darbinieku ar iespēju ceļot. Sarunāšanās vietējā svešvalodā Jums palīdzēs justies pārliecinātam par savām spējām.
  • Apgūstiet vietējo svešvalodu! Ja strādājat ārzemēs, nozīmīgi ir iemācīties vietējo sarunvalodu. Jaunas valodas zināšanas paaugstinās Jūsu kvalifikāciju un algu.

Iegūstiet jaunus sadarbības partnerus un draugus

  • Spēja sazināties un veidot dialogu vietējā sarunvalodā Jums palīdzēs iegūt jaunus sadarbības partnerus. Jaunas valodas apguve nekad nav viegla, nereti tas ir liels izaicinājums un var sagādāt grūtības. Svarīgi ir katru dienu praktizēt savas svešvalodu prasmes. Apgūstot jaunu svešvalodu, Jūs koncentrējaties, atkārtojat savas zināšanas, uzlabojat atmiņu. Tas noderēs arī citu pienākumu veikšanā.
  • Ja vēlaties dzīvot ārzemēs ilgtermiņā, apgūstiet vietējo valodu! Tas palīdzēs vieglāk iekļauties apkārtējā vidē, izprast kultūru un veidot tuvākas attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem.

Kā efektīvi apgūt jaunas svešvalodas?

svešvalodas

Izmantojiet palīgrīkus un darba devēja piedāvāto

  • Izmantojiet dažādas svešvalodu aplikācijas savā mobilajā telefonā! Apgūstiet valodas pamatus savā mobilajā telefonā! Iegūtās prasmes palīdzēs vieglāk komunicēt vietējā valodā.
  • Ir kompānijas, kas darbiniekiem organizē dažādus bezmaksas valodu kursus. Tā ir lieliska iespēja apgūt jaunu valodu un iegūt paaugstinājumu darbā. Nekautrējieties pieteikties un uzlabojiet savas valodu prasmes!
  • Ja vēlaties apgūt svešvalodu padziļināti, noderīgi būs dažādi valodu kursi un klases. Bieži vien valodu kursi ir salīdzinoši dārgi. Šādās situācijās var palīdzēt naudas aizdevums, piemēram, patēriņa kredīts internetā izglītībai.

Praktizējiet apgūto ikdienā

Lai izvēlēto valodu apgūtu perfekti, pielietojiet to arī ikdienas situācijās! Iegūstiet jaunus draugus un paziņas, ar kuriem varēsiet uzlabot savas sarunvalodas prasmes! Šādā veidā Jūs iepazīsiet arī citu tautu tradīcijas un izpratīsiet vietējo cilvēku mentalitāti.