deco

Cenrādis

Jūs vienmēr zināt cik daudz un par ko Jūs maksājat.

Mēs vēlamies sniegt Jums finanšu stabilitāti maksimāli ērtā veidā. Jums sagatavotajā piedāvājumā redzēsiet sava kredīta izmaksas, kas tiks piemērotas aizdevumam.

PROCENTI PAR KREDĪTA LIETOŠANU: 1.57%-3.60% MĒNESĪ

Individuāli noteikta procentu likme mēnesī

GADA PROCENTU LIKME: 21.93%-53.95%

Gada procentu likme jeb kredīta izmaksas, kas izteiktas procentos no kopējiem kredīta maksājumiem. Jo labāka ir Jūsu kredītvēsture, jo zemāka gada procentu likme.

KREDĪTA PIRMSTERMIŅA ATMAKSĀŠANA DAĻĒJI VAI PILNĀ APMĒRĀ – BEZ MAKSAS

Jūs varat daļēji vai pilnībā atmaksāt savu kredītu pirms termiņa – bez maksas

NOKAVĒJUMA PROCENTI

Ja Jums rodas sarežģījumi laikus veikt maksājumu, nokavējuma procentus neieturēsim.

LĪGUMSODS

Par katru kavējuma dienu, sākot ar 61. dienu, Aizdevējam ir tiesības aprēķināt 0,5% līgumsodu no kavētās Aizdevuma summas.

Vai Jums ir vēl jautājumi?